valkoinen "haku"-kuva

pyöreä "sulje" nappi

Asiakastuki banneri.

TIETOSUOJASELOSTE: YHDISTETTY
REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

 

Beverage Partners Finland Oy:n (myöhempänä BPF) asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

10.12.2019

 

1. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Beverage Partners Finland Oy
Vilhonvuorenkatu 11 A
00500 HELSINKI
Puhelin: +358 9 622 91 90
Y-tunnus: 1592219-8
Kotipaikka: Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa
tietosuoja@bpf-finland.fi

Rekisterin nimi
Beverage Partners Finland Oy:n asiakasrekisteri

 

2. TARKOITUKSET, JOITA VARTEN REKISTERIN HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN

Rekisterin pidon perusteena ovat asiakassuhde, asiakkaan antama suostumus, asiakkaan BPF:lle antama toimeksianto sekä BPF:n lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen.

BPF kerää henkilötietoja asiakasrekisteriinsä BPF:ää sitovan lainsäädännön puitteissa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakkaan identiteetin tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta
 • Yritysasiakkaan nimenkirjoitusoikeuden tarkastaminen
 • Asiakkaan verkkokaupan kautta tehtyjen tilausten ja palautusten käsittely, toimitukset sekä arkistointi
 • Verkkokaupan tilauksiin, toimituksiin ja palautuksiin liittyvän viestinnän hoitaminen, joita ovat esimerkiksi tilaus- ja toimitusvahvistukset
 • Luovutusten oikeellisuuden hoitaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Asiakastyytyväisyyttä mitataan BPF:n asiakaskokemuksen kehittämiseksi ja palvelun laadun varmistamiseksi
 • Asiakaspalvelun tehtävien toteuttaminen, asiakaspalautteen käsittely ja asiakaspalvelun toiminnan kehittäminen.
 • BPF:n järjestämien asiakastilaisuuksien ja -tapahtumien toteuttamiseksi
 • BPF:n lakisääteisten ja viranomaismääräysten mukaisten velvollisuuksien hoitaminen sekä vastuullisuuden toteuttaminen
 • Alkoholin luovutuksen oikeellisuus, väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen sekä rekisterin tietoturvallisuuden takaaminen
 • Verkkokaupan ja BPF:n tuotteiden laadunvalvonnan ja -varmistuksen sekä kehittämisen tehtäviin
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Sidosryhmäviestinnän toteuttamiseen

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

BPF:n asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yrityksen nimi
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Maa
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Rekisteröityneen asiakkaan yksilöivät tunnisteet:

 • Y-tunnus
 • Alkoholilupanumero
 • Asiakastunnus
 • Salasana

Tilaus- ja maksutapahtumatiedot:

 • Tiedot asiakkaan tekemistä tilauksista ja palautuksista
 • Tiedot asiakkaan suorittamista maksutapahtumista

Tilausten luovuttamisen yhteydessä kerättävät tiedot:

 • Alkoholin luovutuksen oikeellisuuteen liittyvät tiedot
 • Alkoholin myynninvalvontaan liittyvät tiedot

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

 • Asiakaspalvelun toteuttamiseksi tarvittavat tiedot
 • Asiakkaan suosikkituotteet
 • Asiakkaan itse antamat asiakastyytyväisyyttä mittaavat tiedot
 • Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot
 • Asiakkaan sijaintitiedot verkkokaupan kautta tehtyjen tilausten yhteydessä hänen sen niin salliessaan
 • Asiakaspalaute
 • Asiakaspalvelun kontaktihistoria

4. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LÄHTEET

Asiakkaan henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään bpf-finland.fi-verkkokauppaan rekisteröitymisen tai verkkokaupan käytön yhteydessä.

Henkilötietoja kerätään myös asiakkaan suorittamista tilaus- ja maksutapahtumista verkkokaupassa.

Henkilötietoja kerätään asiakaspalvelun yhteydenottojen yhteydessä.

 

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAN MÄÄRÄYTYMINEN

Säilytysaika määräytyy asiakassuhteen keston tai väärinkäytöstilanteiden vireilläoloajan mukaisesti. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää rekisteristä poistoa, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

 

6. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää BPF:n palveluiden tarjoamiseen osallistuville kolmansille osapuolille palveluiden teknisen toteutuksen, tietojenkäsittelyn, ylläpidon, asiakaspalvelun, sekä tilausten pakkaamisen ja toimittamisen yhteydessä.

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käytämme verkkosivuillamme työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Esimerkki tämänlaisesta palveluntarjoajasta on Google Analytics. Näissä tapauksissa varmistamme riittävän tietosuojan tason soveltamalla siirtoon tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimenpiteitä.

 

8. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

BPF:n internetsivustoilla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että internetsivujen käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin palvelun käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi sekä sivustojen kehittämiseksi. Lisäksi evästeitä käytetään viestinnän kohdentamiseen. Internetsivustojen käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta. BPF ei takaa sivustojen toimivuutta, jos evästeet on kielletty.

 

9. REKISTERIN TIETOTURVALLISUUS

Henkilötiedot kerätään verkkokaupan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Fyysisesti tietokannat sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Rekisterin henkilötietoihin pääsy on rajoitettu BPF:n organisaation sisällä vain pääsyä tarvitseville henkilöille sekä niille kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat palveluiden tarjoamiseen BPF:n toimeksisaajina. Kirjautuminen edellyttää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa, joiden myöntämisestä ja hallinnoinnista vastaa BPF. Henkilötiedot siirretään julkisen verkon yli verkkokaupan taustajärjestelmiin salattuina. Rekisterin henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolosopimus.

 

10. TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa joko kirjallisena ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@bpf-finland.fi Tarkastuspyyntöön tulee liittää etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan sähköpostitse tai postitse.

 

11. OIKEUS VÄÄRÄN TAI VANHENTUNEEN TIEDON OIKAISEMISEEN

Rekisteröitynyt asiakas voi muokata asiakastietojaan kirjautumalla Bpf-finland.fi verkkokauppaan. Henkilön muiden tietojen oikaisua voi myös pyytää ottamalla yhteyttä tietosuoja@bpf-finland.fi. Henkilöllä on lisäksi oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa kokonaan tai osittain ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Pyynnöt tietojen poistamiseksi tulee osoittaa tietosuoja@bpf-finland.fi.

 

12. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että BPF ei ole noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsääntelyä.

ARE YOU OLD ENOUGH TO DRINK IN YOUR COUNTRY OF RESIDENCE?

YES NO