valkoinen

pyöreä

Vastuullisuus

Beverage Partners Finland on sitoutunut noudattamaan WWF Green Office- kriteereitä. Olemme rakentaneet Green Officen avustuksella ympäristöohjelman itsellemme, jonka avulla pienennämme työpaikkamme hiilijalanjälkeä sekä käytämme luonnonvaroja viisaasti. Sertifikaatti on tunnustus siitä, että organisaation ympäristöjärjestelmän toiminta vastaa ulkoisesti asetettuja kriteerejä ja jatkuvaan parantamiseen on sitouduttu.

 

Mikä on WWF Green Office?

WWF Green Office on maailman johtavan ympäristöjärjestön WWF:n Suomessa kehittämä ja ylläpitämä ympäristöjärjestelmä, joka toimii organisaatiomme ympäristöjohtamisen välineenä. Green Officen avulla olemme rakentaneet omiin tarpeisiimme sopivan ympäristöohjelman, jonka mukaan pienennämme työpaikkamme hiilijalanjälkeä ja käytämme luonnonvaroja säästeliäästi. Olemme saaneet Green Office -merkin WWF:n tarkistettua toimistomme. WWF:n tekemä tarkistus varmistaa sen, että organisaatiomme täyttää Green Office -kriteerit ja työskentelee ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatiomme on siis todistetusti ympäristövastuullinen yhteistyökumppani.

 

Green Office -toimistona olemme sitoutuneet
noudattamaan WWF:n edellyttämiä kriteerejä:

1. Viestimme työyhteisössä Green Office -käytännöistä ja
kannustamme henkilökuntaa ympäristöystävällisiin tekoihin.
2. Edistämme toimitilojen energiatehokkuutta.
3. Suosimme uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.
4. Vähennämme sähkönkulutusta.
5. Otamme ympäristöasiat huomioon hankinnoissa.
6. Suosimme kestotuotteita.
7. Kierrätämme ja lajittelemme tehokkaasti.
8. Suosimme tarjoiluissa kasvipohjaisia tuotteita ja kestävää kalaa.
9. Otamme huomioon kestävän liikkumisen periaatteet.
10. Sitoudumme ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen.

 

Ympäristöohjelmamme tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Jokaisen kriteerin täyttääksemme olemme Green Officen ohjeistuksien pohjalta asettaneet organisaatioomme ympäristöohjelmaan sopivat tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet. Ympäristöohjelmamme toteutumista seurataan WWF:n Ilmastolaskurilla ja ympäristöohjelma- lomakkeella. Näin saamme tarkkaa tietoa siitä, missä osa-alueissa olemme onnistuneet ja missä meillä on vielä kehitettävää. Olemme velvoitettuja raportoimaan ympäristöohjelmamme toteuttamisesta vuosittain WWF:lle sekä päivittämään tavoitteemme ja toimenpiteemme aina raportoinnin yhteydessä. Näin varmistetaan ympäristöohjelmamme toteutuminen sekä jatkuva kehitys ympäristöasioiden eteen.

 

Lue lisää WWF Green Officesta

Päämiehet

ARE YOU OLD ENOUGH TO DRINK IN YOUR COUNTRY OF RESIDENCE?

YES NO

The website uses cookies to give you the best experience. If you don't accept the use of cookies, you can turn it off in your browser settings. There is a risk that some website functions will no longer work properly. By selecting YES above you also accept our privacy policy Read more