valkoinen "haku"-kuva

pyöreä "sulje" nappi

Asiakastuki banneri.

BEVERAGE PARTNERS FINLAND OY:N
DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

 

1. KÄYTTÖEHDOT

Nämä sopimusehdot sisältävät Beverage Partners Finland Oy:n (jäljempänä ”BPF”) bpf-finland.fi-verkkokauppapalvelun käyttöä koskevat ehdot. Palvelun käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä.

Verkkokauppapalvelun käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja käyttämällä Verkkokauppapalvelua. Verkkokauppapalvelussa on lisäksi näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. BPF pidättää itsellään oikeuden muuttaa verkkokauppapalvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset verkkokauppapalvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat BPF:n internetsivuilla.

Verkkokauppapalvelun ja sen sisällön omistaa BPF ja kaikki niihin kohdistuvat oikeudet kuuluvat BPF:lle. Verkkokauppapalvelua saa katsella, selata ja tulostaa Asiakkaan omaa, yksityistä käyttöään varten. Verkkokauppapalvelun sisältämää tekstiä tai kuvia ei kuitenkaan saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä muutoinkaan tavalla, joka rikkoo BPF:n immateriaalioikeuksia. Asiakas vastaa BPF:n ja sen mahdollisten yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käytöstä aiheutuvista seuraamuksista.

2. REKISTERÖITYMINEN

Asiakas tarkoittaa verkkokauppapalvelun käyttämiseksi verkkokauppaan rekisteröityvää yritysasiakasta. Yritysasiakkaalla tarkoitetaan oikeushenkilöä, jolla on voimassa oleva y-tunnus ja alkoholilupanumero.

Tilatessaan tuotteita Asiakas hyväksyy erilliset tilaus- ja toimitusehdot sekä täyttää niissä mainitut vaatimukset. BPF pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta tuotteita Asiakkaille.

Rekisteröityessään Palveluun Asiakas lähettää BPF:lle rekisteröitymispyynnön verkkokauppapalvelun käyttämistä varten. BPF luo asiakkaalle käyttäjätunnuksen, jonka jälkeen asiakas voi asettaa itselleen salasanan. 

BPF:llä on oikeus tarkastaa kolmannen palveluntarjoajan kautta, että yrityksellä on voimassa oleva alkoholilupanumero ja y-tunnus.

3. PALVELUN KÄYTTÄMINEN

Tuotteiden ostaminen edellyttää aina rekisteröitymistä verkkokauppapalveluun. Asiakas vastaa verkkokauppapalveluun syöttämiensä ja BPF:lle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. BPF ei vastaa Asiakkaan antamien virheellisten tietojen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä. Asiakas vastaa Verkkokauppapalveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja säilytyksestä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat aina henkilökohtaisia.

Asiakas sitoutuu käyttämään verkkokauppapalvelua vain verkkokauppapalvelun sekä lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

BPF:llä on oikeus evätä rekisteröityminen sekä oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus ja estää Verkkokauppapalvelun käyttäminen.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. BPF huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan BPF:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä BPF:n internetsivuilla.

5. YHTEYSTIEDOT

Beverage Partners Finland Oy
Vilhonvuorenkatu 11 A
00500 Helsinki
Sähköposti: info@bpf-finland.fi
Puhelinnumero: +358 9 622 9190

 

ARE YOU OLD ENOUGH TO DRINK IN YOUR COUNTRY OF RESIDENCE?

YES NO