valkoinen "haku"-kuva

pyöreä "sulje" nappi

Vastuullisuus sivun banneri.

YRITYS

Perheomisteisena yrityksenä E. & J. Gallo Winery haluaa säilyttää maan ja ympäristön hyvinvoivana tulevia sukupolvia varten. Jo 1930-luvulta lähtien yrityksemme on sitoutunut ympäristönsuojeluun: tuolloin perustajamme Ernest ja Julio Gallo esittelivät innovatiivisen ”50/50 Give Back” -maansuojelusuunnitelmansa, jonka mukaan jokaista viiniköynnöksillä istutettua eekkeriä kohden yksi eekkeri tilan mailta varattiin luonnonvaraisten eläinten elinympäristöksi. North Coastin alueella Kaliforniassa tämä käytäntö jatkuu yhä.

Tuemme myös American Farmland Trust -ympäristö- ja suojeluorganisaatiota heidän pyrkimyksissään suojella maa- ja karjatilojen maata, edistää kestävää maataloutta sekä kohentaa maatilojen taloudellista kannattavuutta Yhdysvalloissa. Olemme ylpeitä siitä, että E. & J. Gallo Winery on johtava yritys kestävien liiketoimintakäytäntöjen sektorilla.

 

VESI

Vesihuolto on aina ollut ensisijaisen tärkeä asia Gallon pitkän tähtäimen liiketoiminnan kasvattamisessa. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2022 mennessä veden ja viinin suhde olisi 3:1 kaikilla viinitiloillamme – eli toimialamme paras! Päästäksemme tavoitteeseen olemme tehneet lukuisia parannuksia niin tarhoilla kuin tuotantotiloissakin. Esimerkiksi Sonoman viinitilalla kierrätämme veden ja käytämme uudelleen prosessiveden. Näillä toimilla sekä kierrättämällä 93 % Gallo Glass -lasitehtaamme vedestä säästämme 100 000 gallonaa vettä. Kun tarkastellaan kaikkien viinitilojemme lukuja vuodelta 2017, edellä mainitut toimet vähensivät veden kulutusta tiloillamme 25 %:lla.
Myös viinitarhoilla olemme ottaneet käyttöön uudenlaisia innovaatioita. IBM Researchin kanssa toteuttamamme ”fiksu” kastelujärjestelmä hyödyntää säätiedotteita, satelliittikuvaa sekä etädataa – ja jakelee maaperän olosuhteiden perusteella juuri oikean määrän vettä kullekin yksittäiselle viiniköynnökselle. Lähestymistapa on vallankumouksellinen verrattuna tämänhetkiseen teknologiaan, jonka perusteella pystytään parhaimmillaan optimoimaan vedenjakelu tietylle köynnösriville, muttei yksittäisille kasveille. Fiksu kastelujärjestelmä vähensi vedenkulutustamme 25 %:lla ja paransi tarhoilta kerättävän rypälesadon laatua.

 

YHTEISÖ

Me Gallolla tuemme erilaisia voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, yhteisöllisiä tapahtumia, stipendejä ja muita vastaavia. Osana tätä on työntekijöillemme suunnattu lahjoitusohjelma, joka on kaksinkertaistanut heidän tekemänsä hyväntekeväisyyslahjoitukset 5 000 dollariin vuodessa.
Moni työntekijöistämme myös antaa auliisti omaa aikaansa yhteisön hyvinvoinnin eteen. Jo yli 20 vuoden ajan olemme tehneet yhteistyötä pääkonttorimme lähistöllä sijaitsevan peruskoulun kanssa. Kymmenet työntekijöistämme mentoroivat heille nimettyä koululaista
viikottain koko lukuvuoden ajan. Lomien lähestyessä työntekijä valitsee mentoroitavalle ”lapselleen” lahjapuun kampuksen toivelistalla olevista lahjapuista.
Yhteisöllisen työmme tärkeys kävi selväksi alkuvuodesta 2017 Kalifornian viinialueilla sattuneiden tulipalojen myötä. Tuntui hienolta nähdä, miten työntekijämme yhdistivät voimansa auttaakseen paloissa kärsineitä kollegoitamme, ystäviämme ja naapureitamme. Esimerkiksi kotinsa menettäneille kollegoille kerättiin yhdessä elintärkeitä asioita. Lisäksi Gallon työntekijät ympäri maailman lahjoittivat yli 85 000 dollaria alueella toimiville avustusjärjestöille, which the company matched 2:1.
Keräsimme yhteensä miljoona dollaria paikallisyhteisöjen paloista toipumiseen. Monet näistä yhteisöistä ovat työntekijöidemme ja tavarantoimittajiemme koteja ja elinympäristöjä.

 

ENERGIA

Gallolla hyödynnetään uusiutuvaa energiaa kaikkialla missä se on mahdollista. Olemme investoineet runsaasti aurinkoenergiaan ja asentaneet viimeisten viiden vuoden aikana 10 eekkerin verran aurinkopaneeleita Kalifornian Keskuslaaksoon ja Central Coastin alueelle. Vuodesta 2015 lähtien ne ovat tuottaneet yli 11 miljoonaa kilowattituntia sähköä ja vähentäneet näin merkittävästi energiankulutustamme.
Livingstonin tilalle suunnittelimme ja rakensimme integroidun jätevesi- ja energialaitoksen, jossa jätevesi ja rypäleiden puristusjäte konvertoidaan sähköksi luonnollisia biokaasuja tuottavan biologisen reaktion kautta. Energiankulutus viinitilalla on laskenut 20 %.
Fresnon viinitilalle rakennettu anaerobinen, uudelleenkäytettävää biokaasua tuottava prosessiveden käsittelyjärjestelmä on vähentänyt maakaasun käyttöä tilalla yli 30 %:lla.

 

REDUCE, REUSE, RECYCLE (RRR)

Haluamme parantaa jatkuvasti prosessejamme, pienentää hiilijalanjälkeämme ja vaalia luonnonvaroja omalta osaltamme. Tärkeässä roolissa näiden tavoitteiden kannalta on kierrättäminen ja uudelleenkäyttö. Tällä hetkellä keräämme vuosittain talteen liki 175 000 tonnia lasia – eli yli 30 % Kaliforniassa kierrätetystä lasista – kaatopaikoilta.
Sen jälkeen, kun Gallo Glass vaihtoi happipolttoisiin uuneihin, savua muodostuu 80 % vähemmän ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä väkevien tuotantolaitoksessamme peräti 98 % vähemmän. Keskuslaakson viinitiloillamme myös kierrätetään 4 tonnia muovia ja pahvia vuosittain: se tarkoittaa 87 %:n kierrätysastetta.

 

LUONTO

Kallisarvoisten luonnonvarojen vaaliminen on meille tärkeää niin oman liiketoimintamme kuin meitä ympäröivien yhteisöjen vuoksi. Luonnonsuojelu on Gallolla kaiken toiminnan keskiössä. Vähennämme lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön minimiin aina kun vain mahdollista ja teemme yhteistyötä alamme toimijoiden kanssa luodaksemme entistä parempia käytäntöjä integroituun tuholaistorjuntaan. Gallon tiloilla on otettu käyttöön vaihtoehtoisia tuholaisten torjuntatapoja kuten vuohia, haukkoja ja harmaapöllöjä, samalla kun vähennämme koko ajan perinteisten tuholaistorjunta-aineiden käyttöä.
Olemme myös sitoutuneet suojelemaan joki- ja kosteikkoalueiden kasvistoa ja eläimistöä sekä luomaan uusia kosteikkoalueita. Näillä toimilla monet vaarantuneet ja uhanalaiset lajit kuten hopealohi, pensaskaniini ja jalohaukka/tuulihaukka, on pystytty säilyttämään.

 

GALLO TUOTTEET

ARE YOU OLD ENOUGH TO DRINK IN YOUR COUNTRY OF RESIDENCE?

YES NO